Cà Khịa Với Mai Thảo

Vũ Quỳnh Hương

Khi Ta Đến
Người đàn bà đẹp nhất đón ta
Người đàn bà giàu nhất nói ra nói vào
Người đàn bà thông minh nhất rũ váy nghiêng chào
Ôi các em đừng quên mang rượu đào
Đưa ta về một chỗ để chiêm bao

Say
Em có khi nào uống rượu say
Chẳng cần nâng chén tới chân mày
Hỡi ơi trời đất sao mà nhỏ
Gái ở trên đời chẳng biết bay

Kỳ Thị
Thi ca là chỗ của đàn ông
Đàn bà con gái chạy lòng vòng
Chân tay thì ngắn trí thì thấp
Thơ thẩn làm chi đế muộn chồng

Khi Ta Về
Ta còn uống lòng ta còn son trẻ
Hồn văn chương bày dăm cuộc rượu say
Khi ta về ngất ngưởng mấy đường bay
Thơ ở lại nhớ ta sầu nhỏ nhẹ

Vũ Quỳnh Hương

Đọc thêm Vũ Qùynh Hương tại trang Gio-O