Nhứt Biết Nhì Quen chuyện dài Nguyễn Đức Lập

Nhứt Biết Nhì Quen 

chuyện dài Nguyễn Đức Lập

Thời Văn xuất bản 1995
Sách dầy 256 trang, gồm 13 truyện ngắn.
Giá 12 Mỹ Kim


Tách giả viết xong Mạnh Xuân năm Kỷ Tỵ 1989