Cánh Cửa, tập truyện ngắn Nhật Tiến

Cánh Cửa
tập truyện ngắn Nhật Tiến
Thời Văn xuất bản 1990
Sách dầy 250 trang, gồm 13 truyện ngắn.
Tựa Hoàng Khởi Phong trang 9
Thay lời nói đầu của tác giả trang 19
thay lời cuối trang 239Đọc truyện ngắn Cánh Cửa