Nếu Đi Hết Biển Phỏng Vấn Của Trần Văn Thủy

Phỏng vấn của Trần văn Thủy
Sách dầy 193 trang.
Thời Văn xuất bản 2004
Giá bán 12 Mỹ Kim
Kevin Bowen giới thiều gồm các bài viếtcủa Trần Văm Thủy
và trả lời phỏng vấn của
Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nhật Tiến, Cao Xuân Huy, Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong, Trương Vũ, Wayne Karlin, Tuyết và Chris.