Cõi Ngoài, thơ Nguyễn Tiến

Thơ Nguyễn Tiến
Thời Văn xuất bản 1993
Sách dầy 152 trang, gồm 250 đoạn thơ
và"Thi Ca Trong Thế Giới Mới Can Đảm" thay lời bạt của tác giả
Bìa: Nguyên Khai (độc bản 1992)
Phụ Bản của Khánh Trường, Nguyên Khai và Võ Đình
Giá 8 Mỹ Kim