Ly Thân, truyện dài Trần Manh Hảo

Thời Văn tái bản lần thứ nhất năm 1990

Chúng tôi  cảm ơn bạn Trần Thế Dũng, Westminster, California, USA đã cho chi tiết về cuốn sách này:

Sách dầy 349 trang,
Bìa Khánh Trường
Thời Văn tái bản lần thứ nhất năm 1990
Mở đầu bằng "Ly Thân, một trường hợp điển hình của văn chương phản kháng" bài viết của Hoàng Khởi Phong.
Lời tựa của nhà xuất bản Đồng Nai, Việt Nam
giá bán 14 Mỹ kim, ngoài Hoa Kỳ thêm 2 Mỹ kim

Về ảnh bìa, cũng như chúng tôi, bạn Trần Thế Dũng không còn, qúy vị nào còn giữ, xin vui lòng bỏ thời gian để chụp ảnh bìa và cho chúng tôi xin.
Xin liên lạc với Thời Văn
Chân thành cảm ơn qúy vị trước.
Trân trọng
Thời Văn