Sơ nét về Cao Xuân Huy

Tên thật Cao Xuân Huy sinh ngày 14 tháng bảy năm 1947 tại Bắc Ninh, quê nội Bắc Ninh, quê ngoại Hà Nam, Bắc Việt
Theo mẹ di cư vào Nam tháng 10 1954
Tháng hai, năm 1968, nhập ngũ, vào binh chủng Thuỷ Quân Lục Chiến,Việt Nam Cộng Hòa.
 - Tháng ba 1975 bị bắt, đi tù
-  Tháng chín 1979 được thả.
-  Tháng mười hai 1982 vượt biển.
- Tháng mười 1983 đến Hoa Kỳ.
- Từ tháng mười một 1989 đến tháng sáu 1992 làm Tổng thư ký tạp chí Văn Học.
- Từ tháng tư 1993 đến tháng mười 1994 lại làm Tổng thư ký tạp chí Văn Học.
- Từ tháng chín 2004 đến tháng hai 2008 làm Chủ biên tạp chí Văn Học.


Tác phẩm:

- Tháng sáu 1985 in hồi ký “Tháng Ba Gẫy Súng” lần đầu
- Tính đến năm 2005 hồi ký "Tháng Ba Gãy Súng" được tái bản 6 lần.
- Sau đó được Văn Học tái bản thêm ( chúng tôi không nhớ năm và nếu còn các lần tái bản khác, xin qúy vị nào rõ xin cho biết)
- Tháng bảy 2010 in “Vài Mẩu Chuyện”

Nhà văn Cao Xuân Huy mất ngày 12 tháng 11, 2010 tại Lake Forest, California, Hoa Kỳ.