Ý Nghĩ Của Một Người Sắp Sửa Bất Lương

Ngu Yên

(Đọc bài thơ này ở những nơi có nhiều kẻ bất lương, nhiều kẻ giả hình, nhiều kẻ dỏm...)

Hỡi những người lương thiện
Hãy đi chỗ khác chơi
Thế giới hôm nay không có chỗ cho các người

Thế giới hôm nay thuộc về kẻ ác
Những kẻ giỏi lường gạt vô tâm và bội bạc
Những kẻ giả hình nhân nghĩa
Những kẻ lươn lẹo tình thương

Xin hỏi quí vị
Những danh từ chân thật lương tâm liêm sỉ
Có ý nghĩa gì ?
Nói đi
Có ý nghĩa gì ?

Có ý nghĩa gì khi bề ngoài đạo đức
Khi dối trá là khôn ngoan
Khi mánh mung là tài năng

Hỡi những người lương thiện
Các ngươi có cam tâm đi chỗ khác chơi
Có chịu đầu hàng xưng tụng lưu manh làm bá chủ

Hãy trổi dậy chống đối
Vạch mặt kẻ giả hình
Tung hô người công chính
Lấy lại công bình cho lương tâm

Hãy đứng dậy đi
Còn  chần  chờ gì nữa
Hãy đứng dậy đi

( Nhìn xung quanh. Chắc chắn sẽ không có ai đứng lên. Người ta vẫn như thế dù có kẻ đồng lòng.)

Không có ai đứng dậy
Quí vị có muốn biết tại sao không ?
Vì thượng đế đã đứng về  bên kẻ ác
Kẻ dữ đã nắm hết quyền hạn
Liêm sỉ  chỉ là món đồ chơi

Tôi thất vọng
Thất vọng cho lòng chính nghĩa
Thất vọng cho sự im lìm sợ hãi không dám đứng lên
Từ nay kẻ bất lương trở thành người lương thiện

Hỡi chút lòng lương thiện còn sống sót
Còn chưa chịu  đi chỗ khác mà chơi
Hãy đi chỗ khác chơi
Hãy đi chỗ khác chơi

(Bỏ đi xuống nửa chừng quay trở lại. Đọc tiếp:)

Không  không đi đâu hết
Tôi sẽ đứng ở đây
Để tự hỏi mình
Tôi có nên trở thành một kẻ bất lương ?

Ngu Yên
Houston, 24-11-96

Bài tác giả gửi, đọc thêm từ trang Ngu Yên

.