Về Già

Ngu Yên


Về già
Không những giai nhân tránh xa
Văn chương cũng xa lánh
Lãng mạn khó khăn theo trời trở
Yêu đương thích, không ham
Thơ nặng củ sầu chằng chịt rễ
Không hoa chỉ tua tủa gai đời
Ý tứ thường xuyên giáp mặt chết
Tò mò bên kia có gì
Hơi sợ nhưng chán ở đây
Tóc bạc quyết không nhuộm
Ngại trẻ lại thêm buồn
Thỉnh thoảng ưng sống lâu
Rồi khinh chuyện người
Trả lại tuổi thọ

Chết đi tôi
Hãy chết đi tôi
Hãy chết mau
Tan vào cõi mất
Cho khỏe
Tôi hài lòng đi không nhìn lui
Cảm ơn trước những người đưa đám.

Ngu Yên

Houston, 14-01-2000

 Bài tác giả gửi, đọc thêm từ trang Ngu Yên
 .