Tự Vệ Sĩ

Ngu Yên

Đời tấn công
Tôi làm thơ tự vệ
Người bao vây
Thơ mở lối thoát thân
Buồn tràn ngập
Trốn vào tim phòng thủ
Hồn rút lui về hướng trăng lên
Bò lách giữa hầm chông tình ái
Mìn ngân hàng
Mã tấu thuế
Lựu đạn người quen
Không biết nơi nào rơi vào phục kích
Đã liều mình
Tính chi nữa ngày mai
Bị bắt lại
Bị xử án:
Chung thân làm người

Từ đó
Tôi làm thơ tự sát
Nuốt vội thơ để giữ chén cơm


Ngu Yên
Houston, 18-02-1999

Bài tác giả gửi, đọc thêm từ trang Ngu Yên
.