Trắng Tay

Nguyễn Đức Lập

Bạn bè một lũ bốn phương
Vui sao bỗng chốc bên đường gặp nhau
Cơm hàng, cháo chợ mời chào
Đập bàn sống lại thuở hào khí xưa
Rượu tràn ly cứ rót bừa
Kề vai vỗ vế say sưa nói cười
Coi như thiên hạ không người
Vang vang nghiêng ngửa dăm mười câu thơ
Tương lai một thoáng thẩn thờ
Nửa đời... chí lớn... cơ đồ? Trắng tay!

Nguyễn Đức Lập