Già Thi Sĩ

Ngu Yên

Muốn làm Thượng Đế
Phải giết Thượng Đế
Ta đang già
Chưa giết nổi thi sĩ
Nói chi chuyện đất trời
Ngồi giữa thế giới vẫn mình héo hon
Thân thế làm sao nông nỗi thế này
Thấy con ngủ say lòng hối hận
Mai nó một đời nghiệp dĩ vô lý
Ghét trời chăng?
Trời biết gì lý luận
Em ngáy mệt khò khè
Anh thương kiếp thú khoái lạc trả đắt khổ đau
Nửa đêm
Chưa ngủ
Kinh sợ ngày mai như hôm nay, hôm qua
Ta rồi làm muốn mửa
Đốt thời giờ ra tro
Tro dán tiền giấy
Thượng Đế không cần tiền
Thi sĩ không cần tiền
Tôi cần tiền
Tôi tiền
Tiền

Giết được tiền
Có làm chúa tiền chăng?
Ta đang già thi sĩ
Nửa đêm khổ thêm
Không biết Trời đâu xin xỏ
Tiếng chó hàng xóm sủa đau lòng hơn thơ.
Houston, 28-11-1999

Ngu Yên

Bài tác giả gửi, đọc thêm từ trang Ngu Yên

.