Blues

Hoàng Xuân Sơn

Chạm mặt vào dây.  đàn.  điếng hồn
blues nhả chữ xanh trầm tuý mật
giọt đắm mon men mầu rượu cúc
ngả nón.  xin một đồng tiền cắc

ném chơi vào khoảng tra-la-da
đáo nhiệm rất ngờ cơn họa chúi
ồ.  bông ở đâu như hoa ca
đem tin một ngày thân bại xuội*


chà lết từ đông sang tây
[gã da màu không nghe tiếng kèn cứu rỗi]
đến rồi thấy không.  con đường tạ
không mi mà cũng chẳng thấy mày
mặt trơn xám xủn thân tàu lá

chạm gân chạm.  búi.  chạm gương đồng
món tóc nằm trên cần đàn.  thở
dài như tiếng hú tràn quạnh mông
blues.  biến tan hồn nước lợ

Hoàng Xuân Sơn
13 juin – 15 u /2015 (*) . . . như hoa đem tin ngày buồn . . . (Lê Uyên Phương – Tình Khúc Cho Em)