Bao La Say

Hoàng Xuân Sơn

cho một miền say, lưỡng cực

Dậy. vùng tôi. như sao sa
mặt lên chín đỏ sơn hà ngũ cung
đêm qua say giữa cánh đồng
phì nhiêu em có tôi mong đợi về
một giấc ngời ôm lú mê
một nhan vóc. một ngoạn kề thiết thương
miên man tôi một đóa hường
mai em hồng thủy có tuôn về đời
bao la em cù mì tôi
say đi để biết rụng rời man di
cỏ mềm mơn liệp hoan thi
say thêm để nhớ rù rì tóc râu

Hoàng Xuân Sơn
23.2.20
.