Sơ nét về Nguyễn Đức Lập

Tên thật Nguyễn Đức Lập, sinh ngày 21 Tháng Chín, 1945, tại Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, tự Chánh Phương, còn các bút hiệu khác như Hương Giáo, Ngô Phụng Anh.
Xuất thân từ một gia đình văn nghệ, ông là con của nhà thơ, nhà báo Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy và nhà báo Bà Tùng Long.
Ông học tại trung học Pétrus Ký, Đại Học Luật Khoa, Sài Gòn, ra trường làm luật sư Tòa Thượng Thẩm, Sài Gòn.
Sau 30 Tháng Tư, 1975, ông về làm rẫy tại ấp Phước Lập, xã Phú Mỹ, tỉnh Đồng
Nai. Tháng Tám, 1980, vượt biên đến Palawan, rồi Bataan, Philippines.
Năm 1983 ông định cư tại Hoa Kỳ.
Nhà văn Nguyễn  Đức Lập đã viết trên Tin Việt, Làng Văn (Canada), Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, Nhân Văn, Văn Học, Đường Sống, Hoa Sen, Sức Sống, Thời Báo, Trẻ (Dallas)

Tác phẩm:

Thơ:
- Những Đêm Không Ngủ, 1986.

Truyện Ngắn:
- Cuộc Chiến Tàn Chưa, 1987;
- Cặp Mắt Quay Lại, 1992;
- Khung Rào Hẹp, 1992;
- Lớp Trước, Lớp Sau, 1994.

Truyện Dài:
- Kiếm Đạo 1, Bảo Kiếm Tặng Anh Hùng, 1987;
- Kiếm Đạo 2, Thần Thư Trao Hào Kiệt, 1987;
- Ngắn Cổ Khó Kêu, 1989;
- Nhứt Biết Nhì Quen, 1990;
- Phong Vũ Tiêu Tiêu, Lôi Vũ Động, 1991;
- Giàn Đậu Mưa Rung, 1992
- Trần Ai Khoai Củ, 1994
- Mảnh Vụn Một Đời, 1999;
- Đi Trước Về Sau, 2009.
.
Nhà văn Nguyễn Đức Lập mất ngày 29 Tháng Hai, 2016, Houston, Texas.