Sơ nét về Chân Phương

Tên thật là Phương Kiến Khánh, sinh năm 1951 tại Nam Vang, Cambốt.
Về Việt Nam 1970, học tại  Đại học Văn khoa Sài gòn
Sang Mỹ học tại Lesley University, Cambridge – USA
Sống và dạy học ở Boston, Massachusetts, U.S.A.
Thơ, truyện ngắn, biên khảo văn học, dịch thuật đăng trên Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Việt, Diễn Đàn (Paris,) VietNam Forum (Đại học Yale,) Illuminations (Đại học Charleston,)
Đã in:
- Chú Thích Cho Những Ngày Câm Nín (1989, tái bản 2010,)
- Bản Án Cho Các Vĩ Cầm (1992,)
- Nghĩa Đen (1993,)
- Bổ Túc Lý Lịch Cho Loài Di Dân (1994,)
- Biển là Một Tờ Kinh (1996,)
- Hợp tác với một số các trang mạng

Nhà thơ Chân Phương mất ngày 6 Tháng Năm, 2020
.