Thục Nữ

Luân Hoán

Em Thục Nữ đời đời là quỷ dữ
với tâm xà khẩu phật mặt mày hoa
vuốt trong mắt nanh trong môi óng ả
hồn tinh khôi em huyễn nhiệm ranh ma
thân mỏng mảnh, viện bảo trì núi lửa
giọng mượt mà, kho dự trữ kim dao
lòng bát ngát, nghĩa địa tim hóa thạch
luôn khai sinh những cuồng dục tế bào
em bước khẽ sóng tràn đôi chân ngọc
em nghiêng vai bão nổi nhánh lông mày
liếc mắt ướt điểm huyệt đời chết lặng
mỉm môi cười thiên hạ rối chân tay
bởi tiền kiếp, em, chằn tinh tồn tại
bất tử nhờ tiếp tinh huyết con trai
đời nhẵn mãi bề mặt hồng nhân ái
từ Bắc phương em lộng lẫy lên ngai
và hiện tại, em, vi trùng ăn thịt
sống, sinh sôi, trong thế giới
nòi tình
lớp son phấn giúp em tăng linh hiển
mày râu đời tình nguyện đợi hy sinh
tôi, bay bướm sở khanh lừng một cõi
chạm mặt em đành thúc thủ qui hàng
một cái háy đã tan ngàn tâm lực
tàn độc thay loài nhân nữ địa đàng

Luân Hoán

Đọc thêm thơ Luân Hoán từ trang Vuông Chiếu


..