Thời Tiết

Nguyễn Hàn Chung

Thời tiết
Gió đâu có biết buồn vui
có khi thành bão giết người
như chơi
Mưa đâu có phải của trời
có khi trần trụi buông lời
phù vân
Sấm đâu có phải là thần
có khi đánh xuống mộ phần
hồn ma
Sét đâu có phải đàn bà
có khi cũng phóng tia ra
phũ phàng
Gió mưa sấm sét ngỡ ngàng
từ nghe chúm chím điệu đàng
Em yêu …

Nguyễn Hàn Chung