Lẫn Lộn

Ngu Yên

Tôi lẫn lộn giữa tình yêu và tình ái
giữa em và các thiếu nữ diễm kiều
Tôi lộn xộn giữa thương và nhớ
giữa môi hôn và sờ mó trái tim

Đời u mê, kịch cợm và chán ngắt
nếu không ái tình
nếu không có em
Nhưng tôi đang lẫn lộn
giữa em và u mê
giữa tình và kịch cợm
giữa yêu và chán ngắt

Nhìn xung quanh
em thấy không
nhiều thiếu nữ đẹp
Anh đã vì em nhắm mắt trói tay
Anh lẫn lộn giữa yêu và sợ

Tôi lẫn lộn suốt ngày tôi lẫn lộn
Khi lộn đời khi lẫn chính tôi
Duy có một chuyện không thể lộn
là em và những thiếu nữ cùng tên

Ngu Yên 
Houston, 27-05-2000


Bài tác giả gửi, đọc thêm từ trang Ngu Yên

.