Làm Gì Với Thơ Hay

Ngu Yên

Con khỉ
Sau khi làm trò
Thích nghe vỗ tay
Huống chi người

Mỗi khi
Làm được thơ hay
Ngậm ngùi không biết khoe ai
Khoe với nắng
Nắng bảo: Chờ đêm mới rảnh
Khoe với trăng
Trăng hỏi: Bán có tiền không?
Khoe với gió
Gió thổi  bay như rác
Nên mỗi khi làm được thơ hay
Tôi lặng lẽ cất vào phù phiếm

Có những đêm thức khuya buồn thảm
Tôi và thơ trằn trọc thở dài
Cả hai đều không hiểu

Thế nào là thơ hay?

Houston, 20-11-01


Ngu Yên 

Bài tác giả gửi, đọc thêm từ trang Ngu Yên