Bài Ca Vạm Vỡ

Hoàng Xuân Sơn

Khi anh cất tiếng hát
những viên sỏi xanh cổ súy trận mưa rào
trên mái rêu
hồn ngói nâu bật dậy
nhấp nhổm ký ức nóng tình yêu chúng mình
đẵn ngàn cưa xẻ
những lưỡi cây
những rễ cây xoắn xít lưới thuỳ đan diệu
con mắt thu lôi
hứng sét trào
gió
là thiết bị của môi hôn chiết xuất từng nốt mù vạm vỡ


bài ca vạm vỡ
ôi
thời ta yêu nhauHoàng Xuân Sơn
29 jan. 2020.