Bàn Chân Thở Với Bàn Tay


Hoàng Xuân Sơn

Chỗ khả dĩ để thở

xuống câu bất tận hằng hà
nụ
bông
hôm nào em xanh với đồng
nôn nao với gió
bế bồng theo mây
hôm nao đủ ngón bàn tay
rồi ôm chân thở  với
ngày
quạnh mông
xuống câu bất tận lục hồng
con đường phả lụy
còn chông gai

                             nằm

hoàng xuân sơn
11 fév. 2020

..